Ukiran Toraja " Passura' "

Tanggal oleh Rudyrapang
Kategori: Ukiran Toraja
Elemen Budaya: Produk Arsitektur
Provinsi: Sulawesi Selatan
Asal Daerah: Toraja

AKSARA-UKIRAN : “PASSURAK” TORAYA

Basa Toraya :

Passurak Toraya … siumpuk sola tananan, katoan lan lino susinna kasisolan, kasiuluran, passianan, kasugiran, kapuangan, mintukna to dennasang battuannanna lako katuan Toraya. Dadi taek na sembarang disurak tu mau banua ke taek battuanna, nakaua nenekta to pissak. Tapi ya keditiro meloi tu passurak Toraya, budaliu tu battuan bisa na panggadaran lako kita sola nasang.

Bahasa Indonesia :

Ukiran atau Aksara Toraja . . .berhubungan dengan tumbuhan atau mahluk hidup didunia seperti makna kebersamaan, persaudaraan, kekayaan, kedudukan dll. semua ukiran mempunyai makna masing-masing. Jadi ukiran dulu tidak pernah di pergunakan sembarang khususnya untuk pemakaian pada rumah adat “Tongkonan” Toraja. Banyak makna dan pengajaran yang disampaikan dalam ukiran-ukiran Toraja tersebut. Contoh ukiran: Ukiran Pa' Manuk Londong (ukiran ayam jantan) dll