Berokan

Tanggal oleh Usman . Revisi 1
Kategori: Topeng
Elemen Budaya: Ornamen
Provinsi: Jawa Barat
Asal Daerah: Cirebon

“Berokan” atau biasa disebut juga "Barong Kepet", topeng yang digunakan dalam kesenian daerah sekitar Cirebon dan Indramayu. Topeng ini yg terbuat dari kayu dan wajahnya dibuat menyerupai makhluk yg menakutkan.
Topeng ini mulutnya bisa digerakan, dan dalam pertunjukan gerakan mulut ini  menghasilkan bunyi "plak-plok” yang kemudaian berpadu dengan suara alat tiup empetan yang digunakan pemaiannya (bunyinya pet-petan). Bersamaan dengan hadirnya suara musik instrumen tradisional yang mengiringi. Topeng berpadu dengan pakaian berupa waring/kain/goni/kulit kambing, yang menutupi seluruh tubuh hingga menyisakan kaki.
Gerakan dalam topeng ini cukup lincah, di akhir adegan, Berokan akan mengejar penonton sebagai penanda mengusir bala, dan tentunya sebagai sesuatu yang menghibur. Anak-anak & penonton lain yg dikejar biasany akan lari.
Kadang-kadang kesenian Berokan dihubungkan cerita wayang Yudhayaka. Kalangan tertentu percaya kesenian Berokan berfungsi sebagai ruatan untuk rumah baru, menolak bala ketika sedang mengalami wabah penyakit, dsb. Selain itu juga, kesenian ini tetap dihubungkan dengan ajaran dan dakwah Islam.

bunxu_Berokan.jpg

bunxu_Berokan2.jpg