×

Akun anda bermasalah?
Klik tombol dibawah
Atau
×

DATA


Kategori

Upacara

Provinsi

Sulawesi Utara

Asal Daerah

Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara

Upacara Tulude

Tanggal 10 Aug 2018 oleh OSKM18_16818208_Ananda .

Upacara Tulude adalah upacara besar di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Upacara Tulude dilaksanakan setiap tanggal 31 Januari karena tanggal tersebut diyakini sebagai tanggal lahirnya kerajaan pertama di tanah Sangihe­–Kerajaan Tampunganglawo.

 

Rangkaian kegiatan dalam upacara Tulude adalah sebagai berikut:

 1. Mesahune-mapakasingka’u Tulude (pemukulan tambur keliling kota untuk pemberitahuan pelaksanaan upacara Tulude)
 2. Menensomahe sake su Bandara Naha
 3. Menensomahe sake su rumah jabatan
 4. Mendangeng sake su rumah jabatan
 5. Menengong mamaeng
 6. Memansele bawello (pemukulan tambur)
 7. Megause sake
 8. Memindura (penghormatan)
 9. Pemukulan nanaungang (gong) dan tambur
 10. Mendangeng tamong banua (tamong banua diarak menuju tempat upacara)
 11. Menengong tamong banua
 12. Mendae tamong banua
 13. Darumating (pengantar kata)
 14. Kakumbaede
 15. Menahulending (doa restu)
 16. Menuwang tamo (pemotongan kue adat tamo)
 17. Tarian Alabadiri Sasasah
 18. Mekaliomaneng
 19. Salimbangu wanua (santap bersama) megause mesimokole
 20. Medameang (pentas seni dan budaya)
 21. Tatarima kase (ucapan terima kasih)
 22. Mengungsi (penutup)
 23. Lomba masamper sabuah

 

Dalam beberapa rangkaian upacara Tulude terdapat kata-kata pengiring yang dibawakan. Kata-kata pengiring tersebut adalah sebagai berikut:

1.    Menensomahe sake

“Adate nedeae hinuang tarima kase su malambae niringanengu inang bansana dingangu patiku bihingang. Endaung bedae mekeklla, balane mededalinding nehaeng daluasu nuhung daliagu kawanua. Ku salamate nawuna tarima kase, Nasahampi, daleng suraleng binebase tatempangeng nitaloahe, daleng niwebasu su Mawu nitaloahi Ghenggona, kahumpa su niolang kere ipekakahumang. Mawu rumendingang. Dangangu salamate.”

Artinya: “Salam hormat kami haturkan kepada Bapak/Ibu pemimpin. Langit buana laut turut menyaksikan rasa syukur dan sukacita masyarakat menyambut kedatangan Bapak/Ibu Saudara-saudari sekalian di tempat ini. Untuk itu dengan hormat kami persilakan menuju tempat yang disiapkan. Terima kasih.”

2.    Mendangeng sake

“Nihengke nilawo nirul u nuhung wusalang pedimpolongang. Kudangengko su waleng bansa su wanalang ararokoda linda sasara rampele tumbalatung peginsaleng kalang su sia nanging intolang sughialang bulaeng lohong tamasalang liung tamaihi. Gengghonalangi menangkoda dingangu Salamate.”

Artinya: “Mempersilakan para tamu duduk di tempat yang telah disediakan seluruh rakyat menyambut dengan gembira kehadiran yang terhormat sekalian dan disilakan menuju ke tempat yang telah disediakan. Di situ ada kesejukan, kedamaian dalam perlindungan Tuhan.”

3.    Tatego tamong banua

“Suseliungu adate su kakepalu malambe, timbange, elase ringangu kantene. Adate su matebone, bihingange dingangu anau sembau nakomole su orase ini. Lombangu pekauhang dingangu kasasembaukang seng nasadia tamong banua nauadipe. Dingangu adate itego su malambeng tampunganglawo tuhu tumangu monara. Tarimakase.”

Artinya: “Dipersembahkan hormat dan salam kepada Bapak/Ibu sekalian. Dari tempat ini hadir dari latar belakang yang berbeda tapi menyatu dalam kebersamaan sebagaimana satu kesatuan kue adat tamo yang berdiri kokoh. Tamo ini adalah perwujudan kasih yang adalah hasil usaha masyarakat dan dipersembahkan kepada pemerintah.”

4.    Darae tamong banua

“Adate su wuntangu malambe, timbange, ilase, kantene engangu wihingange Batangengku mebebawa tingihu malambeng tampulanglawo memunau tarimakase su anau kawanua. Suapang tamong banua seng natagaping monarane. Ku, takue raekangu raluase takidu raliage ipato su taloarang komolang mawantuge pakituwang si tukang pelesa makoa uwusu daldalure sikite kebi. Tarimakase.”

Artinya: “Dipersembahkan hormat dan salam kepada hadirin sekalian. Saya mewakili untuk pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berusaha bekerja, sehingga boleh berhasil menciptakan kesejahteraan. Kue adat tamo telah berdiri tegak laksana sebatang pohon dan akan ditebang oleh seorang yang terampil dan nantinya akan menjadi berkat, penawar racun dan penyejuk kalbu. Terima kasih.”

5.    Kakumbade

 1. Lahaghontang (Argumentasi)
  “Mekentengu semba memowong daralo mairengkangu ghahagho mendui u tatarima kase batu u sentauang tamai naliu matatanau Tampulanglawo ini wou tembonange sarang kawanuane sidutu makakalokose su ralungu kakendage.”
  Artinya: “Pujian hormat dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas segala berkat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang boleh dialami oleh Pemerintah dan Masyarakat pada setahun yang baru berlalu.”
 2. Lahakana (Kecenderungan)
  “Pia dalawang madiadi su likudu karaka pia tatumbiage makoa balinebe Ipetetatude, ku, makapeto malamute hinong makoa bua ikami sengkatau-sengkatau.”
  Artinya: “Ada pemberontakan, ada kesalahan yang dilakukan sehingga menghambat berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita masing-masing.”
 3. Laalae (Pelengkap)
  “Luogho u rorang, bou naung burisi o Ruata, o ghenggona ampunge apang selone tuhu kekandagu.”
  Artinya: “Merendahkan diri tunduk dalam penyesalan ya Tuhan berikan kami pengampunan.”
 4. Laansuhe (Harapan)
  “Bou naung tuluse, susasimpelo u rorong. Tulungko Ghenggona mamadoa petatumbiaheng pia karaosele mapakasegadu kasasembaukang mapakatoghasu petatumbiheng kawanua manikite tatuhu su wehi pesasunduang.”
  Artinya: “Dari hati yang tulus, memohon ya Tuhan berikan kami kemampuan mempererat persatuan dan kesatuan, kesanggupan memperkuat ekonomi rakyat dan mempertebal semangat demokrasi.”
 5. Hakane (Penegasan)
  “Su elungi Ghenggonalangi Ruata Luing Kawasa, Luing Paduli, su petatumbiaheng ta konsang apa.”Artinya: “Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Pemelihara Sejati, kehidupan ini terpelihara sempurna.”

6.    Tatahulending

“I Ghenggonalangi duatang saluruang malang su dinure su wowong bukirang melehengkung kawasamangekeng papaduli su kanandung elong pebiahengku patiku apang su dunia madiadi tuhu e hengetange tulumangu masuku su kakendage, tatelentue talumantale sentinia natinalung su papaduli kere nalahe su taung buhu na paghohe pelakihing. U matutuang piane su matatana u tampungang lawo bou tembonange sarang kawanuane, oh Ruata oh Ghenggona, su sembekang patiku kebi ene dalawang, tatumbiage I kami mang madiadi hakieweng pia banua megegolahe, megagalondong mengopehe entana leba mebebegang balo mamingka ngara mengonode katanaeng. Ku ualingu ene simuri pendang su naung sessile kinahombangeng metahendung dalawang. Oh Mawuku oh Ruatatku, oh Ghenggona.
Mendaki eng tahulending lanise tataghupia uwusu patiku buntu sasagheni sembanua bale lohong kadadima banalang kadadalurang binetalu kalu wengi mapude sasighe alwe tumanggihe takumibangpinetewogangu sala petambang samalam tinampung seka ghalomo su laehu pemawukang. Ake munde ake munde daraki ake daraki ake munde I pehiking daraki I pepaduli ake laehu tumahang simbule tamalalesa. Mahesa puengu wera manulentang banggile arawe hamu u kalu kalinsu datung kebi su hiwa sala I salane lahipe talengkone. Oh Ruata oh Ghenggona, Kalipepu su siwombole simbuleng tumahang su ralapong pawuwukang liwua’u ponto mudise ake munde I pendaki I penahulending taghupiang tatuluse naipudeng tanuhe netambang samata sasaghapu ruatang kamae susa sumelungu rorong su tengong ghenggonalangi lohong daghe endai haung gesing dulunge kawowo sarang mebilowoi masalukungu rudiki medalimbae aseki penentiru naung asagu endumang nehengkeng tulunde dumui piane mendeta elone. Dorong su Ruata si Ghenggonalangi uluheeng kakendagi tadeau makalimba su limang Mawu Ruata I kite kebi malunsemahe, tarimakase.”

Artinya: “Tuhan Yang Maha Kuasa yang berada di tempat yang maha tinggi telat menyatakan kuasa pemeliharaan-Nya di dalam hisup dan kehidupan umat-Nya. Sebagaimana kita rasakan pada setahun yang berlalu baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali melakukan hal-hal yang menentang kuasa-Mu, sehingga ada bencana yang menimpa kehidupan manusia, di mana laut bergelombang, guntur kilat, hujan lebat dan lain sebagainya. Sehingga menelan korban jiwa dan harta benda. Setelah semua hal yang buruk tersebut menimpa kami, penyesalanlah yang ada pada akhirnya. Kami pun datang memohon kemurahan dengan harapan kiranya kami diberi ampun seturut kasih setia Tuhan, sehingga di waktu yang akan datang kami masih diberi kesempatan lagi untuk hidup di dunia ini serta dapat menikmat kembali rasa aman dan nyaman, berlimpah rejeki, jauh dari penyakit bahkan umur panjang menjadi bagian hidup dan kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan hidup kami baik pemerintah maupun masyarakat di masa yang akan datang.”

7.    Tatuwang tamo (Pemotongan kue adat tamo)

“Pia poso tinete tatuwone masuhampa pia bine nisawuhe, simombo mededaukalung, puhingge nakoa aseki nilihude papasihing dasi su wowong teterang su wongkong pemamatehang kere kalu lampah wanua tinuwo nisuang bulang sengka sombo mandaulu tinganeng makaheming pelo kere memanda wombole kalu timuwo ne hanibe su hamolo takumakimbule kalu hamu e nedapage alakeng sasara hombang dalinge darendung sake tanuhe kehudang I pehiwu sala ndaunge tamakusu luwing sembanua buane tasumaro simbule tulumang. Ku tumuhu atoru monara ini seng suaketune tamong banua taku kumbiwiang asaeng su kamangang seke amamurang u wahani isange su wembang kera kindoreng naunge mapeda bahani mapura tala suapang makasibo sia mebawaluing talent mesasauleng kendagu naung. Dumalengke su raleng binebase tatempangeng nitaboahe daleng niwebasu Mawu nitaloahu Ruata manumpa su niolang kere I pekekahumang. Ku haungangke taku haungang ia negaung awae kelaeng malakanginang sala e makalahengking, ualinguene ute limbakeng taku limbakeng taku liwuareng taku limbakengu wera liwuarengu kakindo ipenighe lawe I pemoso hombang. Ia ahusi gumensa belasi manope langi pulungi takadirisang sembeng tawe mekapura ini baliung kakodi londo eng tatebale ipenuwang kalu dinure kalu lampa wanua pulue timedo awusu dedalure baenge dimuruhe nusa tataling takaliuang magaghalomo si Ghenggona tawe megabise. Menuwangke tuwang miniho ihisang tawe mesala mahaka sarang sebangeng memebalong kalaumbure kararaluhe si kita kebi bou tembonange sarang kawanuane. I Ghenggona mahundingang sarang matakang nuntuang dingangu salamate, tarimakase.”

Artinya: “Ada bibit yang ditanam kemudian tumbuh dengan subur, benih ditabur memberikan hasil yang melimpah yang dapat digunakan untuk membuat kue adat tamo. Dibentuk menyerupai pohon jagung yang tumbuh di atas bukit yang menarik perhatian bagi orang yang melihatnya. Pohon yang ditanam oleh para leluhur yang umurnya sudah tak terhitung panjangnya tapi masih tetap indah dipandang mata. Pohon tumbuh di atas batu yang kokoh kuat akarnya padat tak mungkin akan goyah, penangkal tantangan dan rintangan sepanjang waktu, kulitnya dikerat jadi obat daunnya menjadi pewangi buahnya jadi sumber penolong. Kini telah tiba waktunya tamong banua akan ditebang untuk itulah maka kuambil kapal bertuah akan kuasah sampai tajam mengkilap serta kubawa berjalan sambal berdoa. Aku turung dengan penuh hati yang penuh kasih. Terus aku berjalan di jalan yang telah Tuhan tentukan menuju sasaran yang sudah direncanakan seterusnya aku dekati pohon yang indah menakjubkan namun sewaktu-waktu mengkhawatirkan, olehnya itu dengan keyakinan yang sungguh-sungguh aku berdoa kiranya tidak ada lagi syarat-syaratnya sudah aku penuhi dan kuasai, sehingga tidak ada keragu-raguan bagiku untuk memotong kue tamo ini. Kini kapak ampuh sudah ada di tanganku dan kuayun untuk menebang pohon agung ini, getahnya menetes ke bumi menangkal segala hal yang tidak kita kehendaki, pecahnya jatuh searah dengan telapaknya kepulauan ini, melambangkan kekuatan dalam menghadapi musuh karena Tuhan berada di pihak kita. Kini pohon ditebang dengan kebenaran dan kepastian, roboh dan mengarah ke matahari terbit menggambarkan hidup yang semakin baik dari sekarang sampai selama-lamanya pemerintah dan kita sekalian.”

8.    Gaghause mesimokole

“Imbe u selambungang mapapato kere unde. Papanduliang Ghenggonalangi rudiki pinegahagho. Ualingu ene dingangu adate megegause:

 1. Malambeng Sulawesi mamenongkati kantene dingangu wihingange
 2. Malambeng Tampunganglawo Timbange ringangu kantene
 3. Menanelangu DPR kantene ringangu wihingange
 4. Matebone kantene ringangu wihingange
 5. Gaghurang anau sembau leadateng ini seng tempone masitangkiang batangeng ku salamate menarima su areng I Genggona simbulu alamate

Tarimakase.”

Artinya: “Makanan dan minuman telah tersedia dengan hormat mengundang:

 1. Bapak/Ibu Menteri
 2. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara bersama Ibu dan rombongan
 3. Bupati Kepulauan Sangihe bersama Ibu dan pejabat lainnya
 4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama seluruh anggota terhormat
 5. Bapak/Ibu undangan sekalian

Untuk santap bersama. Terima kasih.”

9.    Mengungsi

“Patiku ogho kakindoa nitendeng su waking samala malukung tataghupia penetowongangu wuwu uwusu dadalure irengkang pinekaralo apasasunawi su ruatang sembanua penganggungu seliwutang. Kakepalu wahetang kau Ruata tinia tetamolokang su hiwang takaendengang Ghenggona pangumbalerang puengu tulumang pangaha su tatempangeng penirung pinata sarang tampa matulende. Ikite apang kakepale natampung medoka u lima metoka u kakuneneng mehengke gahagho mekaliomaneng su Ruatang semba langi si Ghenggona saluruang tinia petaing wuli, entana tumei lambung talumengkade, langi tawe malungsengehe balo mapia makatinalung tatuwo. Pulise meneta bou taumatane mambeng su lahiking, binatang papaduliang, sasuang banalaeng saraeng kapapiane ikita mapiakebi, apang tinarang limane hedowe malenggeng kaghaghurang ituludu webu owang panutuwang katuwo katamang petakang buntuang, Ghenggona manangkoda, tarimakase.”

Artinya: “Segala pinta damba dan doa kami naikkan dan persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Dialah tempat perlindungan kami dari waktu ke waktu. Tuhan yang menciptakan semua dan Tuhan jualah yang berkuasa untuk memeliharanya. Dengan kerendahan hati kami bermohon berikan kekuatan untuk dapat memelihara dengan baik segala ciptaan Tuhan dan lindungi kami agar terhindar dari perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati.”

 

Sumber: Buku Panduan Upacara Adat Tulude Tahun 2018–Pesona Indonesia

 

#OSKMITB2018

DISKUSI


TERBARU


Simpa Odja

Oleh Andi Redo | 05 Apr 2024.
Ornamen

Simpa Odja adalah ornamen wajib dalam setiap upacara di Kerajaan Gowa Tallo. Ornamen ini terdiri dari dua perangkat yang disatukan yaitu "Simpa&...

Ogoh-Ogoh, Dari...

Oleh Dodik0707 | 28 Feb 2024.
tradisi

Ogoh-Ogoh, Dari Filosofi Hingga Eksistensinya Malang - Jelang Hari Raya Nyepi, warga Dusun Jengglong, Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Mal...

Na Nialhotan (D...

Oleh Batakologi | 06 Feb 2024.
Makanan

Dali Nihorbo atau di Pulau Samosir disebut dengan Na Nialhotan. Dibuat dari susu kerbau yang dimasak dengan garam dan bahan pengental. Ada 3 pilihan...

Pulurpulur

Oleh Batakologi | 06 Feb 2024.
Makanan

Pulurpulur Resep khas Simalungun yang bentuknya seperti bola dan disiram saus. Isinya terbuat dari cincang jantung pisang, daun bawang, bawang Batak,...

Itak Sipitu Bar...

Oleh Batakologi | 06 Feb 2024.
Makanan

Menurut Narasumber kami, Ibu Hotni br. Simbolon pada acara MERAYAKAN GASTRONOMI INDONESIA di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, tanggal 03 Februari 2024,...

FITUR


Gambus

Oleh agus deden | 21 Jun 2012.
Alat Musik

Gambus Melayu Riau adalah salah satu jenis instrumental musik tradisional yang terdapat hampir di seluruh kawasan Melayu.Pergeseran nilai spiritual...

Hukum Adat Suku...

Oleh Riduwan Philly | 23 Jan 2015.
Aturan Adat

Dalam upaya penyelamatan sumber daya alam di kabupaten Aceh Tenggara, Suku Alas memeliki beberapa aturan adat . Aturan-aturan tersebut terbagi dala...

Fuu

Oleh Sobat Budaya | 25 Jun 2014.
Alat Musik

Alat musik ini terbuat dari bambu. Fuu adalah alat musik tiup dari bahan kayu dan bambu yang digunakan sebagai alat bunyi untuk memanggil pend...

Ukiran Gorga Si...

Oleh hokky saavedra | 09 Apr 2012.
Ornamen Arsitektural

Ukiran gorga "singa" sebagai ornamentasi tradisi kuno Batak merupakan penggambaran kepala singa yang terkait dengan mitologi batak sebagai...